SELEKCIJE
Osnovnošolci Mladinci/U-19 Veteranske vrste Članice Člani Reprezentanca Slovenije Dödolaši

U-16

Sezona 2016-2017 (U-16)

Danaja Škrilec

Niko Gjergjek

Nikola Prelič

Nina Vink

Alex Elijaš

Laura Schmidlechner

Beno Schmidlechner

Vid Kranjec

Iva Marič

Melanie Smodiš

Luka rantaša

Vita Vitez

Josef Sambt

Filip bencik

Gregor Trplan

Filip Cvetko

Lucija Toplak

Lara Seredi